ISO 20000 – Norma Zarządzania Usługami IT

ISO 20000 – Norma Zarządzania Usługami IT

ISO 20000 to międzynarodowa norma dotycząca zarządzania usługami IT, która określa wymagania dla procesów, procedur i zasad w zakresie świadczenia usług IT oraz zarządzania nimi. Norma ta pomaga organizacjom w dostarczaniu usług IT o wysokiej jakości i zgodnych z wymaganiami klientów.

Czym jest ISO 20000?

ISO 20000 jest normą stworzoną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), która określa wymagania dla systemu zarządzania usługami IT. Norma ta składa się z dwóch części: ISO 20000-1 określa wymagania dla systemu zarządzania usługami IT, a ISO 20000-2 zawiera wskazówki dla wdrażania i stosowania tej normy.

Jakie są korzyści stosowania ISO 20000?

Stosowanie ISO 20000 przynosi wiele korzyści, zarówno dla klientów, jak i dla organizacji świadczącej usługi IT. Kilka najważniejszych korzyści to:

 • Zwiększenie zaufania klientów i partnerów biznesowych poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług IT zgodnych z wymaganiami klientów i przepisami prawa
 • Poprawa efektywności i efektywności procesów IT, co prowadzi do zwiększenia wydajności organizacji
 • Zwiększenie zadowolenia pracowników poprzez ułatwienie i usprawnienie pracy w dziale IT
 • Zwiększenie kontroli nad usługami IT i poprawa zarządzania ryzykiem

Jak wdrożyć system zarządzania zgodnie z normą ISO 20000?

Wdrożenie systemu zarządzania zgodnie z normą ISO 20000 wymaga przestrzegania określonych kroków. Najważniejsze z nich to:

 1. Określenie zakresu wdrożenia
 2. Przeprowadzenie wstępnej oceny zgodności z wymaganiami normy ISO 20000
 3. Wybór modelu wdrożenia (np. etapowe wdrażanie lub natychmiastowe wdrożenie całego systemu)
 4. Przeprowadzenie szkoleń dla personelu IT
 5. Przeprowadzenie audytów wewnętrznych i zewnętrznych, aby potwierdzić zgodność z normą ISO 20000
Zobacz też:  ISO 27005: Standard bezpieczeństwa informacji

Jakie są wymagania normy ISO 20000?

Norma ISO 20000 określa wiele wymagań, które muszą być spełnione przez organizację, aby uzyskać certyfikat zgodności z tą normą. Niektóre z tych wymagań to:

 • Zarządzanie poziomem usług (SLM) – organizacja musi mieć procesy i procedury, które umożliwiają zarządzanie poziomem usług, tak aby spełniać wymagania klientów.
 • Zarządzanie incydentami – organizacja musi mieć procesy i procedury, które umożliwiają skuteczne zarządzanie incydentami, awariami lub problemami w usługach IT.
 • Zarządzanie zmianami – organizacja musi mieć procesy i procedury, które umożliwiają skuteczne zarządzanie zmianami w usługach IT, tak aby minimalizować ryzyko wprowadzenia niepożądanych zmian.
 • Zarządzanie wersjami – organizacja musi mieć procesy i procedury, które umożliwiają skuteczne zarządzanie wersjami oprogramowania i infrastruktury IT.
 • Zarządzanie problemami – organizacja musi mieć procesy i procedury, które umożliwiają skuteczne zarządzanie problemami w usługach IT, tak aby minimalizować wpływ na biznes.

Jak uzyskać certyfikat zgodności z normą ISO 20000?

Aby uzyskać certyfikat zgodności z normą ISO 20000, organizacja musi przeprowadzić audyt zewnętrzny przeprowadzony przez certyfikowaną firmę audytorską. Audyt ma na celu potwierdzenie zgodności z wymaganiami normy ISO 20000. Przed przystąpieniem do audytu zewnętrznego organizacja powinna również przeprowadzić audyt wewnętrzny, aby upewnić się, że spełnia wszystkie wymagania normy.

Czy norma ISO 20000 jest odpowiednia dla mojej organizacji?

Norma ISO 20000 jest odpowiednia dla każdej organizacji, która świadczy usługi IT. Bez względu na wielkość organizacji czy branżę, stosowanie normy ISO 20000 pozwala na zwiększenie jakości usług IT, poprawę efektywności procesów i zwiększenie zaufania klientów i partnerów biznesowych.

Czy stosowanie normy ISO 20000 jest kosztowne?

Stosowanie normy ISO 20000 wiąże się z pewnymi kosztami, takimi jak koszty wdrożenia i koszty utrzymania systemu zarządzania. Jednakże, korzyści wynikające z wdrożenia normy ISO 20000 przeważają koszty i mogą wpłynąć na zwiększenie wydajności organizacji, poprawę relacji z klientami i zwiększenie konkurencyjności.

Zobacz też:  ISO 12100: Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i redukcja ryzyka

Jak często należy przeprowadzać audyt wewnętrzny w celu utrzymania zgodności z normą ISO 20000?

Norma ISO 20000 nie określa częstotliwości przeprowadzania audytów wewnętrznych. Jednakże, organizacja powinna przeprowadzać audyt wewnętrzny regularnie, aby upewnić się, że system zarządzania usługami IT jest zgodny z wymaganiami normy. Częstotliwość audytów wewnętrznych zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar organizacji, ilość usług IT świadczonych przez organizację, ilość pracowników, itp.

Czy certyfikacja zgodności z normą ISO 20000 jest ważna dla klientów?

Tak, certyfikacja zgodności z normą ISO 20000 może być ważna dla klientów, ponieważ potwierdza, że organizacja spełnia wymagania normy ISO 20000 i świadczy usługi IT o wysokiej jakości. Certyfikat zgodności z normą ISO 20000 może być również ważny dla organizacji w procesie ubiegania się o nowych klientów lub partnerów biznesowych, ponieważ pokazuje, że organizacja spełnia wymagania branżowe i jest gotowa do współpracy.

Podsumowanie

ISO 20000 to norma dotycząca zarządzania usługami IT, która pomaga organizacjom w dostarczaniu usług IT o wysokiej jakości i zgodnych z wymaganiami klientów. Stosowanie tej normy przynosi wiele korzyści, takich jak zwiększenie zaufania klientów, poprawa efektywności i efektywności procesów IT, zwiększenie zadowolenia pracowników i poprawa zarządzania ryzykiem. Wdrożenie systemu zarządzania zgodnie z normą ISO 20000 wymaga przestrzegania określonych kroków, a uzyskanie certyfikatu zgodności z normą wymaga przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Norma ISO 20000 jest odpowiednia dla każdej organizacji, która świadczy usługi IT, a jej stosowanie może wpłynąć na zwiększenie wydajności organizacji, poprawę relacji z klientami i zwiększenie konkurencyjności.

Zobacz także:

Zobacz też:  ISO 4042 - Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też