ISO 17025 – Co to jest i dlaczego jest ważne w branży laboratoryjnej?

ISO 17025 - Co to jest i dlaczego jest ważne w branży laboratoryjnej?

ISO 17025 to międzynarodowa norma dotycząca wymagań dla laboratoriów badawczych oraz laboratoriów kalibracyjnych. Norma ta jest ważna dla laboratoriów, które chcą zapewnić swoim klientom jakość i wiarygodność wykonywanych badań. Wdrażając normę ISO 17025, laboratoria dążą do uzyskania i utrzymania poziomu usług zgodnego z międzynarodowymi standardami.

ISO 17025 określa wymagania techniczne oraz zarządcze, jakie muszą być spełnione przez laboratoria, aby zapewnić rzetelność, powtarzalność i wiarygodność wyników badań. Wdrożenie tej normy ma na celu zapewnienie bezstronności oraz niezależności laboratorium w procesie badawczym, a także umożliwienie porównywania wyników badań między różnymi laboratoriami.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dotyczą między innymi:

 • właściwości i warunki użytkowania sprzętu laboratoryjnego,
 • metod pomiarowych i analitycznych,
 • umiejętności personelu,
 • walidacji metod analitycznych,
 • postępowania z próbkami oraz wynikami badań.

Wymagania zarządcze

Wymagania zarządcze określają między innymi:

 • zarządzanie dokumentacją laboratoryjną,
 • zapewnienie kompetencji i niezależności personelu,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • kontrolę jakości,
 • zarządzanie niezgodnościami.

Czy ISO 17025 jest obowiązkowe?

ISO 17025 nie jest wymagane prawnie, jednak coraz więcej laboratoriów decyduje się na wdrożenie tej normy ze względu na jej korzyści. Wdrażając normę ISO 17025, laboratoria dążą do uzyskania i utrzymania zaufania swoich klientów, co przekłada się na większą konkurencyjność na rynku. Ponadto, posiadanie akredytacji zgodnej z normą ISO 17025 może być wymagane w niektórych branżach, takich jak przemysł farmaceutyczny czy motoryzacyjny.

Zobacz też:  ISO 4032: Standard informacyjny na temat nakrętek metrycznych

Jak uzyskać akredytację zgodną z normą ISO 17025?

Aby uzyskać akredytację zgodną z normą ISO 17025, laboratorium musi przejść przez proces oceny zewnętrznej, przeprowadzonej przez organ akredytacyjny. Organ ten będzie badał i oceniał dokumentację laboratoryjną, kompetencje personelu, zarządzanie jakością, metody badawcze oraz inne aspekty związane z prowadzeniem badań.

Czy proces akredytacji zgodnej z normą ISO 17025 jest kosztowny?

Proces akredytacji zgodnej z normą ISO 17025 może być kosztowny zarówno pod względem czasowym, jak i finansowym. Wdrożenie tej normy wymaga bowiem znaczących nakładów w postaci szkoleń personelu, modernizacji sprzętu oraz procesów laboratoryjnych. Jednakże, posiadanie akredytacji zgodnej z normą ISO 17025 może być ważnym wyróżnikiem na rynku i pozwolić na zwiększenie zysków laboratorium w przyszłości.

Jakie są korzyści posiadania akredytacji zgodnej z normą ISO 17025?

Korzyści wynikające z posiadania akredytacji zgodnej z normą ISO 17025 to między innymi:

 • wyższy poziom jakości i wiarygodności badań,
 • większe zaufanie klientów i potencjalnych klientów,
 • możliwość rozszerzenia działalności laboratorium na nowe rynki,
 • wyróżnienie się na tle konkurencji,
 • poprawa wizerunku laboratorium,
 • lepsza kontrola nad procesami laboratoryjnymi i zarządzaniem jakością,
 • możliwość spełnienia wymagań klientów, które wymagają akredytacji zgodnej z normą ISO 17025.

Podsumowanie

ISO 17025 to międzynarodowa norma, której wdrożenie jest ważne dla laboratoriów badawczych i kalibracyjnych, które chcą zapewnić jakość i wiarygodność swoich badań. Wdrożenie tej normy wymaga znaczących nakładów, ale pozwala na uzyskanie akredytacji zgodnej z międzynarodowymi standardami. Posiadanie akredytacji zgodnej z normą ISO 17025 to ważny wyróżnik na rynku i pozwala na zwiększenie konkurencyjności laboratorium, poprawę wizerunku i zdobycie większego zaufania klientów.

FAQs

Co to jest ISO 17025?

ISO 17025 to międzynarodowa norma dotycząca wymagań dla laboratoriów badawczych i kalibracyjnych, która określa wymagania techniczne oraz zarządcze, jakie muszą być spełnione, aby zapewnić rzetelność, powtarzalność i wiarygodność wyników badań.

Zobacz też:  ISO 26000: Przewodnik po standardzie społecznej odpowiedzialności biznesu

Czy ISO 17025 jest wymagane prawnie?

ISO 17025 nie jest wymagane prawnie, jednak posiadanie akredytacji zgodnej z tą normą może być wymagane w niektórych branżach, takich jak przemysł farmaceutyczny czy motoryzacyjny.

Co to jest akredytacja?

Akredytacja to proces uzyskania oficjalnego uznania przez organ akredytacyjny, że dana jednostka (np. laboratorium) spełnia określone wymagania dotyczące jakości wykonywanych usług. W przypadku laboratoriów badawczych i kalibracyjnych, akredytacja zgodna z normą ISO 17025 stanowi potwierdzenie spełnienia międzynarodowych standardów w zakresie badań laboratoryjnych.

Jakie są różnice między ISO 9001 a ISO 17025?

ISO 9001 to norma dotycząca ogólnych wymagań dla systemów zarządzania jakością, która może być stosowana przez różne rodzaje organizacji, nie tylko laboratoria. ISO 17025 natomiast określa wymagania dla laboratoriów badawczych i kalibracyjnych, które chcą zapewnić jakość i wiarygodność swoich badań. Wdrożenie normy ISO 17025 wymaga spełnienia zarówno wymagań technicznych, jak i zarządczych, które nie są zawarte w normie ISO 9001.

Jakie są korzyści wdrożenia normy ISO 17025 dla laboratorium badawczego?

Wdrożenie normy ISO 17025 pozwala laboratorium badawczemu na uzyskanie akredytacji zgodnej z międzynarodowymi standardami, co stanowi potwierdzenie rzetelności, powtarzalności i wiarygodności wykonywanych badań. Posiadanie akredytacji zgodnej z normą ISO 17025 pozwala na zwiększenie zaufania klientów, wyróżnienie się na tle konkurencji oraz rozwój działalności na nowe rynki.

Jakie są koszty wdrożenia normy ISO 17025?

Koszty wdrożenia normy ISO 17025 są uzależnione od wielu czynników, takich jak np. wielkość laboratorium, rodzaj wykonywanych badań oraz stan obecnego systemu zarządzania jakością. Koszty te mogą być znaczące zarówno pod względem czasowym, jak i finansowym. Jednakże, koszty te powinny być traktowane jako inwestycja, która zwróci się w przyszłości poprzez zwiększenie konkurencyjności laboratorium, uzyskanie większego zaufania klientów i poprawę jakości wykonywanych badań.

Zobacz też:  ISO 4027: Wszystko, co powinieneś wiedzieć o śrubach z nakrętką z wyżłobieniami walcowymi

Jakie są kroki do wdrożenia normy ISO 17025 w laboratorium?

Kroki do wdrożenia normy ISO 17025 w laboratorium to między innymi:

 1. Analiza i ocena wymagań normy ISO 17025.
 2. Opracowanie i wdrożenie dokumentacji laboratoryjnej.
 3. Szkolenie personelu w zakresie wymagań normy ISO 17025.
 4. Ocena stanu obecnego sprzętu laboratoryjnego oraz zapewnienie odpowiednich warunków użytkowania.
 5. Przeprowadzenie walidacji metod analitycznych.
 6. Wdrożenie procesów zarządzania jakością oraz kontroli jakości.
 7. Przeprowadzenie audytów wewnętrznych.
 8. Przeprowadzenie procesu akredytacji przez organ akredytacyjny.

Czy istnieją jakieś alternatywne normy dla laboratoriów?

Tak, istnieją inne normy stosowane w laboratoriach, np. normy dotyczące systemów zarządzania jakością ISO 9001, ISO 14001 dotyczącej zarządzania środowiskowego lub OHSAS 18001 dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednakże, norma ISO 17025 jest najczęściej stosowaną normą w laboratoriach badawczych i kalibracyjnych.

Czy laboratorium może samodzielnie wdrożyć normę ISO 17025?

Tak, laboratorium może samodzielnie wdrożyć normę ISO 17025. Jednakże, zaleca się skorzystanie z pomocy zewnętrznego audytora, który pomoże wdrożyć normę zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz ocenić stan obecny laboratorium.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też