ISO 18001: Normy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

ISO 18001: Normy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

ISO 18001 jest międzynarodową normą określającą wymagania dotyczące systemów zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP). Norma ta ma na celu zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla pracowników poprzez identyfikację i kontrolę ryzyka związanego z ich stanowiskami pracy.

Co to jest ISO 18001?

ISO 18001 jest międzynarodową normą określającą wymagania dotyczące systemów zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP). Norma ta została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i ma na celu zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla pracowników.

Jakie są korzyści stosowania normy ISO 18001?

Stosowanie normy ISO 18001 może przynieść wiele korzyści dla organizacji, w tym:

 • Zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla pracowników
 • Redukcja ryzyka wypadków i chorób zawodowych
 • Zwiększenie efektywności działań podejmowanych w celu zapewnienia BHP
 • Zmniejszenie kosztów związanych z wypadkami i chorobami zawodowymi
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników w procesy związane z BHP

Jakie są wymagania normy ISO 18001?

ISO 18001 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania BHP w organizacji. Wymagania te obejmują:

 • Politykę BHP
 • Planowanie działań związanych z BHP
 • Identyfikację i kontrolę ryzyka związanego z pracami wykonywanymi przez pracowników
 • Szkolenie pracowników w zakresie BHP
 • Monitorowanie i ocenę skuteczności działań podejmowanych w celu zapewnienia BHP
 • Utrzymywanie dokumentacji dotyczącej BHP
Zobacz też:  ISO 8677: Wszystko, co musisz wiedzieć

Jak uzyskać certyfikat ISO 18001?

Aby uzyskać certyfikat ISO 18001, organizacja musi spełnić wymagania normy oraz przeprowadzić audyt zewnętrzny. Audyt ten zostanie przeprowadzony przez niezależnego audytora, który oceni, czy organizacja spełnia wymagania normy. Pozytywny wynik audytu jest wymagany do uzyskania certyfikatu.

Jakie są różnice między normą ISO 18001 a normą ISO 45001?

ISO 45001 to nowsza norma dotycząca zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, która zastąpiła normę ISO 18001. Najważniejsze różnice między tymi normami to:

ISO 18001 ISO 45001
Opiera się na planowaniu i działaniu Opiera się na podejściu zarządzania ryzykiem
Nie uwzględnia kontekstu organizacji Uwzględnia kontekst organizacji
Skupia się na wynikach działań Skupia się na efektywności systemu zarządzania

Czy ISO 18001 jest obowiązkowe?

ISO 18001 nie jest wymagane prawnie, ale wiele organizacji decyduje się na jej stosowanie ze względu na korzyści, jakie przynosi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Czy norma ISO 18001 jest stosowana w Polsce?

Tak, norma ISO 18001 jest stosowana w Polsce i wiele organizacji decyduje się na jej stosowanie w celu zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla pracowników.

Jakie są inne normy związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy?

Ponad normę ISO 18001 istnieją także inne normy związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, takie jak:

 • PN-N-18002:2004 – Wytyczne dla wdrożenia normy PN-N-18001
 • PN-EN ISO 45001:2018-07 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • PN-EN 1539:2019-07 – Sprzęt i urządzenia do podnoszenia osób lub rzeczy z zastosowaniem liny

Czy stosowanie normy ISO 18001 jest kosztowne?

Stosowanie normy ISO 18001 może być kosztowne, ale warto pamiętać, że koszty związane z wypadkami i chorobami zawodowymi mogą być znacznie wyższe. Ponadto, stosowanie normy może przynieść wiele korzyści dla organizacji, w tym zmniejszenie kosztów związanych z wypadkami i chorobami zawodowymi oraz zwiększenie efektywności działań podejmowanych w celu zapewnienia BHP.

Zobacz też:  ISO 7091: Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas wdrażania normy ISO 18001?

Najczęstsze błędy popełniane podczas wdrażania normy ISO 18001 to:

 • Nieprawidłowe zdefiniowanie kontekstu organizacji
 • Nieprawidłowe zdefiniowanie ryzyka
 • Brak zaangażowania kierownictwa w proces wdrażania normy
 • Brak wystarczającego szkolenia pracowników w zakresie BHP
 • Nieprawidłowe prowadzenie audytów wewnętrznych

Czy ISO 18001 można stosować w każdej branży?

Tak, normę ISO 18001 można stosować w każdej branży, niezależnie od rodzaju działalności.

Polecane przeczytanie:

Oficjalna strona Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dotycząca normy ISO 18001

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też