ISO 1090 – Co to jest i dlaczego jest ważne dla Twojej firmy?

ISO 1090 - Co to jest i dlaczego jest ważne dla Twojej firmy?

ISO 1090 jest normą określającą wymagania techniczne dla konstrukcji stalowych oraz aluminiowych. Zgodność z tą normą jest kluczowa dla firm zajmujących się produkcją oraz montażem konstrukcji metalowych. ISO 1090 określa wymagania w zakresie projektowania, produkcji oraz montażu konstrukcji metalowych, w tym systemu zarządzania jakością. Uzyskanie certyfikatu ISO 1090 pozwala firmom na oferowanie wyrobów na rynku europejskim.

Wymagania ISO 1090

ISO 1090 wprowadza szereg wymagań dotyczących produkcji i montażu konstrukcji metalowych. Najważniejsze z nich to:

 • Projektowanie i weryfikacja projektu konstrukcji
 • Wybór materiałów
 • Proces cięcia, gięcia, spawania i obróbki mechanicznej
 • Kontrola jakości podczas produkcji
 • System zarządzania jakością
 • Kontrola jakości po produkcji
 • Certyfikacja wyrobu

Jak uzyskać certyfikat ISO 1090?

Proces uzyskania certyfikatu ISO 1090 wymaga od firmy wprowadzenia szeregu zmian w organizacji i procesach produkcyjnych. Najważniejsze kroki to:

 1. Zapoznanie się z wymaganiami normy ISO 1090
 2. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego
 3. Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001
 4. Przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu ISO 1090
 5. Przeprowadzenie testów wytrzymałościowych na produkcji
 6. Zlecenie zewnętrznego audytu certyfikującego

Dlaczego warto uzyskać certyfikat ISO 1090?

Uzyskanie certyfikatu ISO 1090 jest kluczowe dla firm zajmujących się produkcją oraz montażem konstrukcji metalowych, zwłaszcza tych, które chcą oferować swoje produkty na rynku europejskim. Certyfikacja pozwala na:

 • Zwiększenie zaufania klientów do firmy i jej produktów
 • Poprawę wizerunku firmy na rynku
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy
 • Udoskonalenie procesów produkcyjnych
Zobacz też:  ISO 4026 - standardowe wkręty sześciokątne bez głowicy z rowkiem pod nakrętkę

FAQs

Czym różni się ISO 1090 od ISO 3834?

ISO 3834 to norma określająca wymagania dla jakości spawania w produkcji. W odróżnieniu od ISO 1090, norma ta dotyczy bezpośrednio procesów spawalniczych, a nie całego procesu produkcji. Uzyskanie certyfikatu ISO 3834 jest zalecane dla firm zajmujących się spawaniem konstrukcji stalowych i aluminiowych, które chcą zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów.

Czy uzyskanie certyfikatu ISO 1090 jest obowiązkowe?

Uzyskanie certyfikatu ISO 1090 nie jest obowiązkowe, jednak jest zalecane dla firm zajmujących się produkcją oraz montażem konstrukcji metalowych. Posiadanie certyfikatu pozwala na oferowanie wyrobów na rynku europejskim, co zwiększa konkurencyjność firmy i poprawia jej wizerunek. Ponadto, uzyskanie certyfikatu wymaga wprowadzenia szeregu zmian w procesach produkcyjnych, co pozytywnie wpływa na jakość wyrobów i procesy w firmie.

Jakie są korzyści z posiadania certyfikatu ISO 1090?

Posiadanie certyfikatu ISO 1090 pozwala na zwiększenie zaufania klientów do firmy i jej produktów, poprawę wizerunku firmy na rynku oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku. Ponadto, uzyskanie certyfikatu wymaga wprowadzenia zmian w procesach produkcyjnych, co pozytywnie wpływa na jakość wyrobów i procesy w firmie.

Czy uzyskanie certyfikatu ISO 1090 jest kosztowne?

Koszty uzyskania certyfikatu ISO 1090 zależą od wielu czynników, takich jak rozmiar firmy, zakres produkcji oraz poziom przygotowania firmy do uzyskania certyfikatu. Jednakże, wprowadzenie zmian w procesach produkcyjnych, wprowadzenie systemu zarządzania jakością i przeprowadzenie audytu zewnętrznego są z reguły kosztowne. Niemniej jednak, uzyskanie certyfikatu przynosi wiele korzyści dla firmy, które przeważają nad kosztami uzyskania certyfikatu.

Jak długo ważny jest certyfikat ISO 1090?

Certyfikat ISO 1090 jest ważny przez okres trzech lat od daty jego wydania. W tym okresie firma podlega regularnym audytom zewnętrznym, które mają na celu sprawdzenie, czy firma nadal spełnia wymagania normy ISO 1090. Po upływie trzech lat firma musi przeprowadzić kolejny audyt certyfikujący, aby przedłużyć ważność certyfikatu. W międzyczasie firma może przeprowadzać audyty wewnętrzne, aby monitorować swoje procesy produkcyjne i zapobiegać odstępstwom od normy ISO 1090.

Zobacz też:  ISO 2768 - Standaryzacja wymiarów i tolerancji

Jakie konsekwencje niesie ze sobą brak certyfikatu ISO 1090?

Brak certyfikatu ISO 1090 może prowadzić do utraty zaufania klientów i spadku konkurencyjności na rynku. Ponadto, w niektórych krajach Unii Europejskiej produkty metalowe bez certyfikatu ISO 1090 nie mogą być dopuszczone do obrotu. Brak certyfikatu może również prowadzić do konsekwencji prawnych, w przypadku wystąpienia awarii lub wypadków związanych z produktami metalowymi firmy.

Jakie firmy powinny uzyskać certyfikat ISO 1090?

Certyfikacja ISO 1090 jest szczególnie ważna dla firm zajmujących się produkcją oraz montażem konstrukcji stalowych i aluminiowych. Norma ISO 1090 określa wymagania techniczne dla konstrukcji metalowych, a uzyskanie certyfikatu pozwala na oferowanie wyrobów na rynku europejskim. Niemniej jednak, certyfikacja ISO 1090 może być przydatna dla firm z innych branż, które stosują procesy produkcyjne podobne do tych stosowanych w produkcji konstrukcji metalowych.

Podsumowanie

Uzyskanie certyfikatu ISO 1090 jest kluczowe dla firm zajmujących się produkcją oraz montażem konstrukcji metalowych. Norma ta określa wymagania techniczne dla konstrukcji stalowych oraz aluminiowych, w tym projektowanie, produkcję oraz montaż. Uzyskanie certyfikatu ISO 1090 pozwala firmom na oferowanie wyrobów na rynku europejskim, zwiększa zaufanie klientów oraz poprawia wizerunek firmy na rynku. Wprowadzenie zmian w procesach produkcyjnych, wprowadzenie systemu zarządzania jakością oraz przeprowadzenie audytu certyfikującego są kosztowne, ale przynoszą korzyści dla firmy, które przeważają nad kosztami uzyskania certyfikatu.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też